Previous
Next

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THAM GIA NGÔI NHÀ INOVINA

NHÂN VIÊN KINH DOANH OFFLINE

Duy trì khách hàng hiện có, tìm kiếm mở rộng và phát triển nguồn khách hàng. Nắm bắt chi tiết thông tin sản phẩm công ty hiện đang kinh doanh để có thể giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm. Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, ghi nhận thông tin và báo cáo nội dung cho trưởng phòng.
Lập kế hoạch công việc tuần, tháng theo kế hoạch chung của phòng. Quản lý, theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, công nợ, và các công việc cskh trước, trong và sau hợp đồng.

NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE

Tìm kiếm, thu thập, quản lý và cập nhật thông tin khách hàng vào phần mềm. Liên hệ và chăm sóc khách hàng thông qua dữ liệu của công ty. Quản trị các kênh bán hàng online. Lên kế hoạch phát triển doanh số online, chăm sóc khách hàng.
Lên kế hoạch xây dựng data khách hàng. Theo dõi doanh số, thực trạng các kênh bán hàng online và để xuất cải tiến. Hỗ trợ việc tiếp nhận và xử lý đơn hàng online. Nghiên cứu thị trường, đưa ra các đề xuất phát triển, mở rộng kinh doanh online. Hỗ trợ công ty làm việc với khách hàng và các doanh nghiệp, tập đoàn.