Biểu Trưng Gỗ Đồng Tôn Vinh – Khen Thưởng BT-066424

Biểu Trưng Gỗ Đồng Tôn Vinh – Khen Thưởng BT-066424
Chất liệu: gỗ, kim loại
Nội dung: In tên, chúc vụ, sự kiên riêng
KT: 23cm x 30cm

Biểu trưng tôn vinh nhân viên gắn bó, kỷ niệm chương gỗ đồng

Tư vấn thiết kế logo lên Mẫu
Sản xuất 1 bộ mẫu in logo chuẩn trước khi sản xuất hàng loạt