Câu chuyện: Cộng đồng tình nguyện câu lạc bộ “chuyến xe nghĩa tình” – cả gia đình mất do COVID