“Chuyến xe nghĩa tình” – chuyến xe mang yêu thương và sức mạnh chung tay đẩy lùi dịch Covid19